Мнения

Учители: Децата от ромски произход идват на училище без да знаят български

„Учениците в училищата с предимно ромско население идват без да знаят български и за да покрием държавните образователни изисквания трябва много усилена работа“, коментира началният учител Иванка Стоянова.

Държавата трябва да признае съществуването на ромски училища. За това призоваха педагози от община Крушари, работили по проект за интегриране на деца от етнически малцинства, информира Дарик.

Тя отбеляза, че нерядко педагозите трябва да работят и за социализацията на децата, които общуват трудно дори в свободен разговор.

Нужна е промяна в закона, която да позволи учениците от 1 до 4 клас да повтарят годината, посочи директорът на училището в Крушари Боян Петров.

При сегашните правила в пети клас постъпват ученици, които не са се научили да четат и пишат. Въпреки усилията на преподавателите да ги ограмотят на следващата година половината от тях отпадат от училище, коментира той.