Учители

Учителите ще подават декларации, че не преподават частно

Учителите ще подават декларации, че не дават частни уроци на ученици от училището, в което преподава. Документите ще се събират в срок до един месец от началото на учебната година, пише „Труд“.

Нарушителите ще бъдат наказвани по Кодекса на труда, което включва и дисциплинарно уволнение.

Всекидневникът уточнява, че и в момента на педагозите не им е разрешено да дават уроци срещу заплащане на ученици от своите класове, но уличен и наказан за това няма.

Новата цел е режимът срещу неправомерна работа на учителите да бъде затегнат и да се контролира по-сериозно, обясниха експерти от образователното ведомство. Учителите ще имат право да „продават педагогически услуги“, но без да влизат в конфликт на интереси.

Мотивът, че всеки има право да потърси допълнително обучение е водещ за това да няма пълна забрана за преподаване на въпросните уроци.

Друга бариера срещу нерегламентираната дейност би трябвало да бъде и задължителната консултация, която учителите трябва да дават след часовете. С малки изключения обаче, такива досега не е имало, въпреки че и те са със задължителен характер.