Ученици Учители

Учителите ще издирват и трайно отсъстващи ученици

Учителите ще бъдат натоварени с още една тежка задача – освен да издирват трайно отсъстващи ученици, занапред те ще трябва да посещават незабавно всяко дете, което не се е явило в клас, без да има уважителни причини.

Това предвиждат добавки в механизма за издирване на отпадналите ученици, предложени от Просветното министерство, пише вестник „Сега“. Акцентът вече е поставен върху „превенцията“. За целта наред с екипите „за обхват“ (които издирват децата) към всяка детска градина или училище ще трябва да се създадат и постоянно действащи екипи „за превенция“. Те ще са като звена за бързо реагиране – щом детето отсъства и не е ясно защо, още същия ден трябва да посетят дома му, да разберат какъв е проблемът и да  вземат мерки, за да няма повече „неизвинени“ отсъствия.

Когато децата и техните родители не могат да бъдат открити на посочения адрес, областните управители ще изискват информация от териториалните поделения на Агенцията по заетостта. Ако родителите са се регистрирали като безработни или като социално слаби, вероятно е да са дали реален адрес, за да получават помощите си. Екипите за превенция ще се назначават от директорите на съответните учебни заведения, като съставът им ще варира според това колко са застрашените от отпадане деца. Ще бъдат включени и представители на общината, служители на МВР и на „Социално подпомагане“, които ще участват в посещенията по домовете на липсващите ученици по предварително съгласуван график до два пъти седмично. Екипите по превенция ще проследяват има ли ефект от посещенията и беседите, като е много важно те ежедневно да общуват с родителите и да ги мотивират да пращат децата на училище, се посочва в мотивите към проекта. Не е ясно обаче как точно „корпусите за бързо реагиране“ ще мотивират безотговорните родители.

Тази неяснота вече предизвиква недоволство сред педагозите. „Потресена съм. Отново цялата отговорност е върху училището, учителите и директора. Ние не сме пъдари, не можем да накараме родител насила да изпрати детето си на училище. Ние сме в училище с друга цел. Какво можеш да вземеш от родител, който не получава детски, няма работа и т.н. Не можеш да убедиш необразован родител колко важно е детето му да учи“, възмущава се учителка във Facebook.

Проектът предвижда кметовете да разпределят територията на общината на райони на обхват по определени начини – между детските градини, обучаващи деца в задължителни предучилищни групи, и между училища, обучаващи ученици в първи и в пети клас. Регламентирано е, че районът на обхват на училищата, предлагащи обучение в гимназиалната степен, включва населените места по настоящ или постоянен адрес на учениците. Предвижда се създаването и на областни центрове за координацията на регионалните структури на министерствата и администрациите, ангажирани с изпълнението на постановлението.

МОН предлага промяна и на наредбите за общообразователната и профилираната подготовка, която да даде повече самостоятелност на учителите при подготовката и поднасянето на уроците. Сега педагозите трябва още в началото на годината да подготвят разпределение на учебния материал, което стриктно да следват. А при промени, са длъжни да поискат и получат заверка от директора. Занапред това планиране ще отпадне.

„Целта е да се постигне по-голяма гъвкавост, оперативност и ефективност в процеса на обучение, а също и да се преодолее съществуващият формализъм. Започва префокусиране от документите към резултатите. На учителя се дава свободата да адаптира своята работа към темповете във всеки конкретен клас, като в същото време от него се изискват ритмичност на учебните дейности и изпълнение на учебната програма в нейната цялост“, мотивират се още от Образователното ведомство.

Източник: actualno.com