Учители

Учителите у нас – предимно дами, на възраст под 50 г.

Проучване на Евростат, обхванало 27 държави на Стария континент, показва че у нас учителите са предимно дами на възраст под 50 г. На всеки един от преподавателите у нас се падат средно по 17 деца.

Изследването изнася любопитни данни. В Дания, Полша, Литва и Малта един учител преподава средно на десет деца, докато във Франция и Англия учениците са двойно повече. Средно за ЕС учениците са по 15 на учител.

Най-млади специалисти в бранша има в Кипър, Словения и Полша. В Швеция, Германия и Италия близо половината от началните учители са надхвърлили 50 г.

Професията е крайно феминизирана, показва още изследването. Единствено в Дания, Испания и Люксембург силният пол е представен по-силно. В болшинството от страните, включително и България, процентът на мъжете учители не надминава 10%. В Чехия, Литва, Словения и Унгария той е дори под 5.