Учители

Учителите с онлайн профили

Учителите вече ще имат електронно портфолио, в което ще описват професионалното си развитие, квалификации, постижения, ще добавят по желание и мултимедия. Така родителите ще могат да се запознаят в детайли с качествата на преподавателите на децата им.

Нововъведението е допълнение към проектозакона за предучилищното и училищно образование, информира всекидневникът „Монитор“.

Преподавателите ще могат да се хвалят и с това колко ромчета са успели да изучат, в кои елитни вузове са приети техните възпитаници, какъв е процентът на отпадналите ученици в техните класове, какви медали са взели отборите им по състезания, олимпиади и т.н. Всяко твърдение трябва да бъде подкрепяно с доказателства.

Портфолиото ще има значение и за атестирането на учителите, което според новия закон ще бъде на всеки четири години. Щом законът влезе в сила, преподавателите ще бъдат задължени да повишават квалификацията си в рамките на 48 академични часа за всеки период на атестиране.

На всеки пет години ще се прави инспекция и на цялостната работа на училищата. В нея ще бъдат включени и родители, и ученици, които ще попълват анкети, съдържащи въпроси за целия училищен и образователен процес в школото.