Учители

Учителите по природни науки трябва да са по-забавни (видео)

Гимназиалния учител Тайлър ДеУит се e запалил по урок за бактерии, но бил разочарован, че учениците му били безразлични. Проблемът бил в учебника – обясненията били невъзможни за разбиране.

ДеУит призовава учителите по природни науки да зарежат жаргона и крайната прецизност и да направят предметите си интересни чрез разкази, метафори и демонстрации (заснето на TEDxBeacon Street.)