Учители

Учителите “под лупа“ след приемането на закона

Всеки български учител ще има собствен профил, в който ще бъде събрана пълна информация за него и работата му. Това ще се случи след приемането на новия закон за предучилищното и училищно образование, съобщава „Стандарт“.

В портфолиото ще бъдат вписани оценките, които педагогът е получил от инспекторите, а също така и тези, които са му дадени от самите ученици.

Децата ще споделят, дали могат някога да използват това, което учителят им е преподавал, както и демонстрирал ли е пред тях преподавателят онова, за което е говорил в клас. Мненията си те ще дават в анонимни оценъчни карти. След това данните ще бъдат анализирани от преподавателя пред класа.

В „образователното досие“ на учителя ще се вписва и информация за неговата философия и концепция за преподаване. Ще се знае дали е участвал в допълнителни обучения и дали е взел участия в конференции. „Под лупа“ ще се следят и методите му на преподаване, се казва още в информацията на „Стандарт“.

Базата данни ще се използва при атестиране на преподавателя, както и при определяне на заплащането му, а и ще е негово CV при разглеждане на кандидатурата му за работа в друго училище.