Учители

Учителите – повече администратори, отколкото педагози

Синдикат „Образование“ е безкрайно озадачен от представения за обществено обсъждане проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите специалисти. Огромен брой от текстовете предложени в проекта не кореспондират с договорените по време на работната група, съобщиха от КТ „Подкрепа“.

Педагогическите специалисти са вече повече администратори, отколкото педагози, като със своите задължителни административни дейности, се отдалечават безкрайно много от учениците, родителите и своето призвание. Многобройните задължителни непедагогически дейности не са обезпечени финансово и така учители и директори ще кредитират образователната система, за съжаление без ефект по отношение на качеството на образованието.

Двете кариерни учителски длъжности са с неясен мандатен статут. Проектът не дава отговор на задавания вече седем години въпрос, дали кариерните длъжности „старши учител“ и „главен учител“ за какъв период са, смятат от синдиката.

Според тях, наредбата не дава яснота за отнемане на кариерните длъжности. Проектонаредбата, за съжаление не регламентира задължение към работодателя да произвежда кариерни длъжности на педагогически специалисти, отговарящи на изискванията в определена регулярност /примерно: на година, две или четири.

За кариерната длъжност „старши учител“ в проекта се изисква придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен. Това насочване на десетки хиляди учители към трите департамента за придобиване на ПКС звучи безкрайно необективно и много непрозрачно, твърдят синдикалисти.

Изискването за първа или втора професионално-квалификационна степен към всички сегашни и бъдещи „главни учители“, озадачава неимоверно много работещите в образователната сфера и навява на българското общество мисли за корупционни схеми, които департаментите биха прилагали при този вид на стандарта. Синдикат „Образование“ предлага на МОН да приложи алтернативен подход, като учителят или директорът да избират професионална квалификационна степен или задължителната квалификация, измерена в квалификационни кредити. Визираният проект не обяснява какво се случва с хилядите български учители, които за щастие имат придобита кариерна длъжност, но не отговарят на условието да имат съответната ПКС.

Ще им бъдат отнети съществуващите длъжности, което противоречи на Кодекса на труда или ще бъдат рекетирани да станат клиенти на българските образователни департаменти. В проекта Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите специалисти, няма и намек, че кариерните длъжности ще бъдат адекватно финансово овъзмездени. 

Източник: novini.bg