Учители

Учителите одобриха над 250 проекта на учебници

Учителите одобриха 256 от общо 258 проекта на учебници и учебни комплекти. Одобрените учебници са получили оценката „Приложим в практиката“. Само два учебника са получили оценка „Неприложим в практиката“, тъй като не са били доставени от издателството в училищата.

В Министерството на образованието и науката бяха обявени общите оценки за пригодността на проектите за прилагане в училище, с което приключи и вторият етап от процедурата по оценяване и одобряване на учебниците и учебните комплекти за II, VI и VIII клас, както и по чужд език по нива от Общоевропейската езикова рамка.

Вторият етап на оценяването бе проведен в 2 295 училища. В оценяването взеха участие 40 192 учители, които преподават учебен предмет в съответния етап от степента на образование.

Оценяваните проекти на учебници и учебни комплекти бяха за общо 52 учебни предмета. Учителите са дали общо 935 757 оценки за всички проекти. Одобрение получават само тези учебници и комплекти, които имат положителна оценка от над 50 на сто от преподавателите.

Припомняме, в началото на процедурата в МОН бяха внесени 261 проекта. До първия етап на оценяването за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, бяха допуснати 260 проекта.

Всеки проект е оценяван от 13 оценители – 7 души дават становище по съдържанието, 3-ма – на графичния дизайн, и 3-ма на полиграфическото изпълнение. От 260 проекта 258 получиха обща оценка, че съответстват на стандарта. Неодобрените проекти, получили оценки, че не съответстват на стандарта, са учебен комплект по математика за втори клас и учебник по математика за шести клас.

Източник: news.bg