Институции Ученици Учители

Учителите няма да обикалят всеки ден отсъстващите деца

Просветното министерство е склонно на известни компромиси относно екипите за превенция, които предложи да се създават във всяко училище с цел търсене на отсъстващите ученици.

„Ще приемем всички разумни предложения, но без да се отказваме от идеята, че усилия за редовно посещение в клас трябва да се полагат ежедневно“, коментира пред в. „Сега“ просветният министър Красимир Вълчев по повод недоволството на хиляди учители. Те твърдят, че ги натоварват със задача, която е несвойствена и дори унизителна.

Близо 30 хиляди педагози изпратиха петиция до Министерството на образованието и науката (МОН), критикувайки предложените от ведомството промени в правителствения механизъм за издирване на отпаднали ученици. Те предвиждат в училищата да се създават освен екипи за обхват, които да търсят липсващите деца, и екипи за превенция, които да посещават ежедневно и незабавно всяко дете, което отсъства от клас. Преподавателите обаче се възмутиха, че не са пъдари и на практика е невъзможно всеки отсъствал от час ученик да бъде посещаван ежедневно в дома му.

Министър Красимир Вълчев заяви, че думата „незабавно“ вероятно ще се замени със „своевременно“, като в екипите за превенция, в които според първоначалните планове ще се включват учители, полицаи, социални работници и общински представители, ще се добави участието и на образователни медиатори. По думите му обаче смисълът от предложените промени е екипната работа, тъй като масово родителите се респектират повече от екип от 7 човека, отколкото само от един учител.

Според Вълчев не е нужно всеки ден учителите да ходят по домовете на отсъствалите ученици. Важното е, ако дете не дойде на училище, учителите му да започнат да го търсят, да разговарят с родителите му и да открият причините за липсата му. Министърът признава, че ходенето в домовете на рисковите деца не е присъща за учителите дейност, но задачата за осигуряване на редовна посещаемост е изключително предизвикателство, с което трябва да се заемат всички, дори това да им е несвойствено. „Социалните работници са 7-8 хиляди, общинските служители – 6-7 хиляди, тези на МВР – 45 хиляди, и всички те се занимават и с други дейности. Учителите са 90 хиляди – те олицетворяват държавата. Нямаме друга алтернатива. Училищата трябва да имат политики за реактивност при отсъствия на ученици“, коментира той.

До 22 август МОН ще събира предложения по публикувания проект за промени, след което ще се вземе решение кои точно от тях да бъдат приети.

ПОРОЧНА ПРАКТИКА

„Много училища прикриват отсъствията. На места посещаемостта понякога е дори под 50%. Затова трябва да има превенция и за задържането на учениците в клас трябва да се работи всеки ден“, коментира министърът. Според него училищата трябва да набележат сами мерки, които отговарят на техните особености. В професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия в София например посещаемостта била 50%, а след взетите мерки тя се вдигнала до 70%. Такава мярка било преместването на първия урок в по-късен час – 9 ч, тъй като много от учениците не идвали на сутрешните часове поради среднощни банкети в домовете им. Посещаемостта там после пак спаднала до 60%, но важното според министъра е, че все пак действия има.

Източник: segabg.com