Учители

Учителите ни предпоследни по заплати в ЕС

Българските учители са на предпоследно място в Европа по заплати, сочи доклад на ЕК, публикуван по повод Деня на учителя. След нашите педагози са единствено колегите им от Румъния.

Изследването изчислява средната годишна заплата на учителите в началните и средните училища в стандарт на покупателната способност (EURO PPS) *. (виж какво значи в края на текста)

Проучването определя тази способност у нас на 10 450. В Румъния пък е 9 613. Най-висока е способността в Люксембург – 75 741.

Според представените данни за България за периода между 2000 и 2009 г. заплатите на учителите в начален етап на основно образование и гимназиален етап на средно образование са се увеличавали. В последните три години обаче се наблюдава намаляване.

В две от страните в ЕС с най-сериозни икономически проблеми – Гърция и Португалия учителите имат съответно двойни и тройни на българските заплати, показва още изследването.

В 16 страни от общността заплатите са намалени, а в останалите 11 са замразени или увеличени символично, като причина за това отново е кризата.

„Възнаграждението и условията на труд на учителите трябва да бъде основен приоритет, за да бъдат привличани и задържани най-добрите в професията“, смята комисарят по образованието Андрула Василиу. Тя смята, че заплатите не са единствения стимулиращ фактор за педагозите. Те трябва да имат и подобаващи условия на труд, както и достъп до всичко съвременно в сферата.

Докладът е изготвен за Европейската комисия от мрежата „Евридика“, който се занимава с анализи и информация за европейските образователни системи и политики.

Виж доклада
––
*Паритетите на покупателната способност (ППС) измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена „стандарт на покупателната способност“ (СПС), която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.