Учители

Учителите неособено активни в насока за повишаване на професионалната си квалификация

От РИО-София са изпратили писмо до всички директори, с които настоятелно молят педагозите, които не са заявили участие в обучения по европроекта за допълнителна квалификация, да го направят, информира всекидневникът „Монитор“.

Причината е, че активността на педагозите в насока за повишаване на професионалната квалификация е далеч от очакванията.

Непопълнени места има в общо четири курса.

Набират се педагози за обучение за превенция на училищното насилие и агресия.

Търсят се и учители, които да повишат професионалната си квалификация с курс за формиране на нови знания и компетентности за оценяване на  учениците.

Непопълнени бройки има и при групите за обучение за работа в интеркултурна среда.

Има и специален курс за помощник-директори. Целта на последния е повишаване управленските знания на педагозите, свързани с учебния процес и развитието на човешките ресурси и управлението на бюджетните средства.