Учители

Учителите на курс за първа помощ!

Учителите да минават курс за спешна медицинска помощ, предлагат от Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Министерството на образованието вече е поело инициативата за обучение на педагозите в оказване на долекарска помощ на работното им място, обяви Самуил Шейнин, председател на организацията

„Явлението трябва да стане масово, като обхване всяко училище“, апелира Шейнин. Според него средствата са налични – те са заложени в бюджетите за квалификация на преподавателите. Около 1200 медицински сестри се грижат за здравето на децата в българските училища. Лекарите са малко, защото не виждат лична перспектива, ако работят в училище, обяви още той.