Учители

Учителите искат допълнителни 9,4 млн. лв

Синдикатът на българските учители в лицето на председателя си Янка Такева препоръчва при предстоящата актуализация на бюджета за 2013 г. да бъдат отпуснати допълнителни 9,4 млн. лв към министерството на образованието и науката.

Според исканията МОН трябва да извърши разпределението на средствата по училища, детски градини и обслужващи звена.

От Синдиката са категорични освен това, че приемането на закона за предучилищното и училищно образование трябеа да бъде окончателно приет до края на календарната 2013 г.

След продължителни преговори между социалните партньори – синдикати, работодателски организации и Министерство на образованието, младежта и науката в началото на 2013 г. се постигна споразумение, че увеличението в единния разходен стандарт (ЕРЗ) за финансирани от държавния бюджет делегирани дейности в средното образование ще бъде изразходвано за увеличаване на индивидуалните работни заплати.

Споразумението бе документирано чрез подписване на Анекс от 14.02.2013 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 28.06.2012 г., а МОМН (тогава отговарящо и за младежта – б.р.) издаде съответно Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

След споразумението се постигна увеличение на учителските заплати, но в около 17% от училищата и в 23% от детските градини 8-те заложени процента не бяха достигнати. Според Синдиката, причина за това е несъвършенството на системата за делегираните бюджети.

Подобна неравнопоставеност между учителите, имащи еднакво образование и квалификация и изпълняващи еднаква по съществото си работа на практика граничи с дискриминация, категорични са от организацията.

„От СБУ разчитат, че необходимите средства ще бъдат осигурени за целево изразходване, с което ще се предотврати възникването на социално напрежение в системата и ще се изпълни ангажиментът поет от отговорните институции по отношение изпълнението на бюджет 2013 г“, заяви лидерът на СБУ цитиран от inews.bg.