Учители

Учителите да станат държавни служители!?

Има очаквания учителската професия да стане регулирана или учителят да е държавен служител. Младите учители до 30 години у нас са около 2 %. Статистиката се променя, защото има и голямо текучество. То се дължи на това, че много от младите хора, започващи работа като учители, след две-три години напускат и се насочват към друга сфера. Статистиките се променят към по-лошо, като под 10 процента от завършващите педагогически специалности желаят да стават учители, каза председателят на Синдиката „Образование“.

Много малко от успешните студенти, с високи резултати, искат да учат за учители, а по-скоро е обратното. Студентите с най-ниски оценки учат в педагогическите специалности и това очертава много мрачна картина – няма ги младите учители, няма ги и конкретните действия“.

Тъжна е статистиката у нас за най-висока средна възраст на учителите, която е от 59 години. Това е около 15 години повече от средностатистическата средна възраст на учителя в Европа. Към това се добавя и фактът, че огромна част от българските педагози вече са в предпенсионна или в пенсионна възраст, а някои от тях са и пенсионери. Всички тези негативни данни са свързани с ниския авторитет на учителя у нас, с трудностите в училище и с изхабяването в учителската професия.

Източник: novini.bg