Учители

Учителите да се включват в обученията по националната програма на МОН

Очаква се учителите да се включват в обученията по националната програма на МОН за квалификация на педагогическите специалисти, както и в тези, които са организирани от дирекция „Квалификация и кариерно развитие“.

От тази година 1% от бюджета на всяка институция са предвидени за квалификация – това са между 150 и 300 лева на човек. Може да се ползват базите на МОН за тази цел.

Дори и един спечелен проект от 5 подготвени носи прогрес на училището и води до по-качествено образование, смята министърът. Победите стават навик, каза министърът на образованието в оставка Меглена Кунева. По думите и проектите в голяма степен ще помогнат на учителите да направят ученето интересно и децата да идват на училище.

За самите учители е важно да започнат изработването на своите портфолиа, да трупат квалификационни кредити, да вписват постиженията на учениците и класовете си. Това ще е важно за атестирането им и за тяхното бързо кариерно развитие, смята министърът.

Според нея развитието на образованието трябва да мине през квалификация на учителите. Много е важно общността да се събира, да си говори. Четенето не е достатъчно, през общуването учим много повече, каза Кунева. 

Източник: МОН