Учители

Учителите да имат мандат..!?

Миналата седмица се появи мнение на учители за това, директорите на училищата да бъдат с мандат, а не докато се пенсионират да заемат този пост. По този повод, дискусиите продължиха и се достигна до мнението и учителите да са с мандат!

„….А защо да няма мандатност и за учителите? Защо учителят си мисли, че като е на постоянен трудов договор може да кара до пенсия? Кое го мотивира и стимулира, като всеки знае, колко е трудно, някой да бъде уволнен. А дори и да бъде, съдът го връща. Така че, ако искаме мандатност за директорите, нека я има и за учителите както е в много държави… и всеки да се бори и да работи за мястото си….”, предлага преподавател. Мнението е твърде революционно и предизвика много критики, предимно от учителското съсловие.

„Учителите е по-добре да бъдат назначавани от РУО или от Националните инспекторати по образование”, пък смята друг преподавател, оставил мнението си в социалните мрежи.

Има и такива, които не смятат, че мандатността на директори и учители ще реши проблемите на образованието. „…Колко началници на инспектората се смениха, нима се подобриха нещата, проблемите са на високо държавно равнище…”, считат читатели от форума на teacher.bg.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg