Учители

Учителите в Европа изпитват нужда от допълнителни обучения

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия представиха съвместния си доклад „Професионалното развитие на учителите – Европа, като част от международно сравнение”, базиращ се на специализирано проучване
 
 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия представиха съвместния си доклад „Професионалното развитие на учителите – Европа, като част от международно сравнение”.
 
 
Проучването посочва, че девет от всеки десет учители в Европейския съюз са се възползвали от някаква форма на професионално обучение, като повече от половината от тях заявяват, че тези допълнителни обучения не са им достатъчни и биха желали да участват в повече такива.
 
Учителите заявяват като основна пречка пред участието си в дейности за професионално развитие „несъвместимост с работния график”, което подсказва, че ще бъдат от полза политики, които съчетават по-ефективно професионалното развитие на учителите с трудовата им дейност и с функционирането на училищата.
 
Проучването посочва също, че професионалното развитие на учителите и тяхното мнение за него са свързани с това дали получават обратна връзка за техните постижения.
 
Училищната атмосфера е другият важен фактор, който влияе върху мнението, което учителите имат за професионалното си развитие. Тези от тях, които харесват работата и училището си имат положително мнение за своето професионално развитие.
 
Тематичният доклад „Професионалното развитие на учителите — Европа като част от международно сравнение” е подготвен от екип изследователи от Университета на Твенте в Холандия, под ръководството на професор Яп Схейренс, който е и редактор на доклада.
 
Докладът са основава на тазгодишното международно проучване TALIS (Teaching and Learning International Survey), което е в областта на преподаването и ученето. То представлява първото международно проучване, насочено към средата, в която се осъществява обучението и към условията на труд на учителите в училищата. В него се разглеждат въпроси, засягащи учителите и техните постижения, видени през погледа на директорите на училищата и на самите учители. Целта му е да набави липсващата важна информация при сравнението на образователните системи в международен план.
 
Докладът „Професионалното развитие на учителите – Европа, като част от международно сравнение” е публикуван тук: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc1962_en.htm