Ученици

Училищната мрежа ACES обявява нов конкурс

ACES (Academy of Central European Schools) насърчава проекти за партньорство между училищата в Централна и Югоизточна Европа. Ученици и учители на училища в страните-участнички са поканени да намерят училищата партньори и да представят предложение за партньорски проект.

Всички видове училища с ученици на възраст 12-17 години могат да вземат участие.

Темата за 2012 г. е „Проверка на действителността – как ние възприемаме и изграждане на свят чрез медиите“.

Училища от Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения са поканени да се намерят училище-партньор и да кандидатстват. Международно жури ще избере най-добрите проекти, а на победителите ще бъдат предоставено финансиране. Заедно с партньорите, училищата ще осъществяват съвместната си идея за проект.

Краен срок: 30 април 2012 г.

Пълна информация за конкурса