Училища

“Училище чрез работа“ е въведено по седем професии и десет специалности от настоящата година

През учебната 2015/2016 година е въведено  обучение чрез работа по 7 професии с 10 специалности в 5 професионални гимназии. Предстои включването на по-голям брой професии и брой училищата, в които ще се провежда дуална форма на обучение.

При утвърждаване на държавния план-прием МОН се съобразява със становищата на регионалните структури на работодателите, внесени в комисиите по заетостта към областните съвети за развитие.

Вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева заяви от парламентарната трибуна, че министерството е отворено за всякакъв добър чужд опит и практики за сътрудничество в бизнеса и че продължават срещите между министерството и социалните партньори и бизнеса за обсъждане на най-работещите решения.