Училища

Училище се отказва от безплатните плод и мляко

Училище се отказва от безплатните плод и мляко. В протестно писмо, цитирано от БНР, директорката на 144 средно училище „Народни будители“ Величка Николова заявява, че двете програми, които иначе би трябвало да помогнат на здравословното хранене, всъщност водят повече до неясноти и неудобства, отколкото до ползи за децата.

Писмото ѝ по повод програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ е изпратено до Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, Държавен фонд „Земеделие“ и др.

„С тази наредба, която променяха лятото поне три пъти, аз мисля, че създадоха възможност за лобистки фирми, които да печелят. Условията, които са поставили, могат да изпълнят една до две фирми в България. Тези две фирми, ако влязат във всички училища, как ще си свършат работата и как ще успеят да предадат на децата млякото, защото за да раздават мляко, трябва да имат помещения? В кое помещение в училище ще съхраняваме мляко, да речем на температура 4 градуса? В кое помещение ще се съхраняват плодове и кой ще ги раздава на 620 деца при условие, че няма място за това? Досега в самия ученически стол се раздаваха безплатните закуски, млякото и плодовете“, коментира Николова.

Тя се оплака също, че фирмата доставчик поискала училището да ѝ изпрати по имейл информация за броя на учениците по класове, но тя не можела да дава „лични данни (бел. ред. броят на децата не представлява лични данни) на непознати хора“.

Чавдар Маринов от Българската асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци също коментира въпроса пред БНР. Той определи ситуацията като „административен хаос, внедрен чрез бързите промени в наредбата“ и припомни изискването на асоциацията да бъде изследван капацитетът на фирмите, които участват в схемите.04

„Имаме доста сигнали от директори на учебни заведения и земеделски производители, които твърдят, че искат да се откажат от схемата. Много са писмата към нас, които споделят това тяхно желание за отказ“.

Коментар даде и земеделското министерство. Държавният експерт Калина Тутева заяви, че промените „касаят основно критериите за избор на доставчик от учебните заведения в случай, че учебното заведение е решило да участва в схемата не самостоятелно, а чрез заявител –доставчик. Наредбата предвижда още два варианта, в които учебните заведения могат да участват в тази схема. Единият вариант е да участват самостоятелно, като направят избора на доставчик по реда на Закона за обществените поръчки. В този случай всичките тези притеснения, които имат госпожа Николова и господин Маринов, абсолютно се елиминират – няма да бъдат релевантни. Другият вариант е учебните заведения да кандидатстват чрез общините, в който случай също се провежда избор по ЗОП. По отношение на съхранението и раздаването на продуктите разпоредбите на наредбата не са търпели изменения“.

Училищата сами избират как да участват в схемата, подчерта тя и посочи, че не очаква още откази.

Източник: offnews.bg