Училища

Училище от Търговище открива мултифункционален кибер–център

Съвременен мултифункционален кибер–център ще посрещне учениците на 2 СОУ „Проф. Никола Маринов“ в търговище през новата учебна година. Той ще носи името на фондацията, с чието партньорство е реализирано изграждането му. Общата стойност на проекта е 277 000 лв., като средстава, които са отделени от школото са 77 000 лв.

Училището превръща седем класни стаи в зали, оборудвани със съвременни и модерни технологии – таблети за учениците, лаптопи за учителите, интерактивни дъски, мултимедийни проектори и озвучителна техника.

Имената на залите, както и техният естетически вид, носят идеята, че България е част от глобалния свят, в който всеки има място. Идеята е светът да се мисли в неговата цялост и взаимовръзка. В едно от фоайетата е оформено интерактивно пространство – публична зона за социални контакти и за извънкласни дейности.

Проектът цели да внедри новите технологии и да повиши качеството на образователния процес, съчетавайки ги с облика на 2 СОУ „Проф. Никола Маринов“ като училище на изкуствата и естетиката, което отговаря на потребностите и очакванията на учениците си.