Училища

Училище обявява конкурс за дизайн на емблема

ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Разград обявява конкурс за нов дизайн на училищната емблема (лого). В конкурса могат да участват всички, без ограничение за възраст, местоживеене, училище или месторабота.

Крайният срок за изпращане на предложенията е 23 декември 2011 г. Няма ограничение в техниката на изпълнение или при обработване на логата.

Идеите трябва да се изпращат в електронен вид на e-mail: konkurs_pmgrz@abv.bg

Обявяването на победителя ще е в периода 10 – 13 януари 2012 г.