Училища

Училище навърши 130 години

Основното училище в поповското село Светлен „Антон Страшимиров“ навърши 130 години, съобщава сайтът targo.org. Годишнината бе почетена с открити врати и концерт в местното читалище.

Сградата на учебното заведение е реновирана основно през 2007 г. и притежава отлична материална учебна база. Директорът на средищното училище Петя Златилова показа обновените класни стаи, модерния компютърен кабинет, както и основно ремонтирания физкултурен салон, който преди години се е използвал за киносалон на селото.

Областният управител Митко Стайков и неговия заместник Елка Станчева бяха гости на тържествения концерт, който се проведе в салона на читалището.

„На прага сме на една годишнина, която за сетен път доказва нестихващия порив към знанието и устрема към покоряването на нови върхове! Тези 130 години показват, че училището в село Светлен успешно се справя с предизвикателствата на времето и гради своя авторитет на институция, която подготвя младото поколение за живота и неговите изпитания“, поздрави присъстващите на празника Стайков.

В програмата на концерта, подготвен от възпитаниците на училището, бяха включени песни, народни танци, рецитал на стихотворения и др.

Всички гости на празника получиха юбилеен вестник „Светлина и духовност“ посветен на 130 – та годишнина на учебното заведение.