Училища

“Училище в Облака“

Програмата на Microsoft „Училище в Облака“ е част от стратегията на световния софтуерен лидер за повишаване качеството на обучение и образование в световен план, посредством последните IT достижения и прилагането им ежедневната училищна работа.

Основното училище в Забки, Полша е едно от учебните заведения, в които проектът се въвежда пилотно, но резултатите от него са доказателство, че бъдещето на образованието е в иновациите и заедно с високите технологии.

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg в няколко материала ще представи подробностите по изпълнението на инициативата.

Основните изводи, които са си направили в училището още преди крайния срок на проекта са следните:

– Училището се е превърнало в място, където различни образователни инструменти, електронни материали с различно съдържание се наредиха в обща база, лесно свързани и достъпни.

– Училищата, които не взимат под внимание високата роля на технологиите в учебния процес на практика не се развиват и не са благоприятно място за развитието на учениците.

– Училището е модерно място, където се комуникира с помощта на иновативни технологични решения, до които съвременните хора имат достъп от всяко място по всяко време.

– Високото качество на образованието е един от най-важните фактори при възприемането на качеството на живот.

– Доброто сътрудничество с външни партньори води до възможността за прилагане на иновативни решения.