Училища

“Училище в Облака“ – първи резултати

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg продължава темата с добрата практика на малкото училище в полски град, което достига до отлични резултати след въвеждане на проекта на Microsoft „Училище в Облака“.

Материалите досега:

Microsoft Office 365 позволява на училището в Зимки да създаде ново качество в образованието. Услугата е комбинация от най-новите версии на най-популярните офис-приложения като Word, Excel, PowerPoint, все по-популярното OneNote, както поддържан в „облака“ мейл-клиент, календар и място за съхранение и споделяне на документи.

Системата за споделяне на съобщение Lync, поддържана от Office 365, позволява на учениците да не са в конкретен момент на мястото, където се предават знанията. Те обаче са „там“ посредством видео-конферентна връзка и с възможността да се споделя работен ектран. Lync също така е от голяма полза при съвместната работа по проекти за домашна работа.

Томаш Лукавски разказва за примерна ситуация в училище:

„Учителят разделя класа на групи и им дава домашна работа, състояща се в подготовката на презентация на функциите и структурата на листото. С Office 365 учениците са създали събитие в календара. След това с помощна на чат клиента Lync те могат да коментират разпределението на задачите. Един от тях прави шаблон на презентацията и я споделя с останалите, така че всеки може да я попълва според задачите, които е получил. След като е готова и предадена за одобрение, учителят може да я достъпи от всяко място с интернет, включтелно на компютъра, таблета или телефона си, като изпраща обратна връзка на учениците“.

Като част от услугата, всички участващи в проекта имат достъш до текстовия редактор Word 2015, редакторът за таблици Excel, мултимедийните презентации на PowerPoint и мултимедийната тетрадка OneNote.

Wi-Di технологията осигурява безжична връзка между устройствата и дава достъп не само до работния плот на учителя, но и до работата на останалите ученици. Така развитието на всяка една задача може да се следи по всяко време и от всеки.

Всеки участник в проекта има личен Office 365 акаунт и виртуален OneDrive диск за съхранение на файлове. Така една задача, започната от компютъра вкъщи, може да бъде продължена на лаптопа, училищния таблет или личния смартфон.

Учителите от своя страна създават вътрешен интранет портал с SharePoint, я който лесно организират работата по класове и задачи. Системата позволява на училището да внесе безупречен ред във вътрешния поток от документи, който се ползва от администрацията и педагогическия персонал.

„На едно място вече е цялата документация, свързана с различни дейности, включително и платформата в помощ на родителите, от която те следят напредъка на своите деца“, обяснява още Лукавски.