Мнения

Училището и бащата: едно обещаващо партньорство

На 12 февруари 2013 се проведе първата информационна среща за специалисти от сферата на образованието на тема: „Училището и бащата: едно обещаващо партньорство“, на която бяха представени възможностите за обучение и съвместни дейности в рамките на проекта „Активно бащинство“, инициатива на Асоциация Родители и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

В срещата участваха 33-ма представители от 17 столични училища с общата визия за едно по-пълноценно взаимодействие между бащи, деца и училища и с общото разбиране, че бащата, в семейството или извън него, е изключително важен фактор за благоденствието на детето. Бяха представени предстоящите дейности по проекта и възможностите за учители от начален етап, педагогически съветници и психолози за професионално развитие и обучения за по-ефективното ангажиране на бащите в училищната общност.

Изключително ценна бе дискусията, в която участниците споделиха опита си и обсъдиха реални възможности за включване на бащите чрез училището. Бяха споделени успешни практики като включването на бащите в засаждане на дръвчета, в „Лов на съкровища“ –игра за цялото семейство, в Звездна работилница, където деца и бащи изработват заедно училищен планетариум и учат за звездите и Космоса.

„Видимо е, че бащите са все по-мотивирани и осъзнати за нуждата да се включват в училищната дейност на децата. От институциите зависи да им отворят пространство те да го направят“, споделиха учители и директори от столичните училища.

Проектът „Активно бащинство“ се реализира с подкрепата на Фондация ОУК и Програма „Безопасен Интернет“ на ЕС.

Източник: https://www.facebook.com/GordTatko