Ученици

Училищен конкурс на ЕС за млади преводачи Juvenes Translatores

Започва записването за училищния конкурс на ЕС за млади преводачи Juvenes Translatores. В конкурса ще могат да се включат общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България.

Броят на участващите средни училища от всяка държава е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент. Тази година преводаческите си умения ще могат да тестват учениците, родени през 1997 г. (по 2-ма до 5-има от училище).

В конкурсния ден — 27 ноември — учениците ще превеждат текст от 1 страница, свързан с европейската идентичност, като изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Техните конкурсни работи ще бъдат оценени от преводачи на Европейската комисия, които ще определят по един победител от всяка държава.

През април 2015 г. 28-те победители ще бъдат поканени в Брюксел, където ще получат своите награди на официална церемония.

Краен срок: 20 октомври 2014 г.

Още информация