Ученици

Училищен конкурс за превод Juvenes Translatores

Конкурсът за превод Juvenes Translatores дава възможност на младите ученици на възраст 17 години (родени през 1995) в Европа да разберат какво е да бъдеш преводач.

Учениците имат възможност да участват в тест за превод, който ще се състои на 27 ноември във всички държави от ЕС.

Учениците могат да избират да превеждат от който и да е официален език на ЕС на произволен друг официален език на ЕС.

Всяко училище, което желае да участва, трябва да се регистрира на уебсайта на конкурса в периода до 20 октомври 2012 г.

Още за конкурса