Училищен конкурс за превод Juvenes Translatores 2013

Училищен конкурс за превод Juvenes Translatores 2013

Конкурсът за превод Juvenes Translatores дава възможност на младите ученици на възраст 17 години (родени през 1996) в Европа да разберат какво е да бъдеш преводач.

Учениците имат възможност да участват в тест за превод, който ще се състои на 28 ноември във всички държави от ЕС.

Учениците могат да избират да превеждат от който и да е официален език на ЕС на произволен друг официален език на ЕС.

Всяко училище, което желае да участва, трябва да се регистрира на уебсайта на конкурса в периода от 1 септември до 20 октомври 2013 г.

Още за конкурса

Коментари във Facebook