Училища

Училища си сменят наименованията до 15 септември

Значителна част от българските училища ще трябва да сменят наименованията си до 15 септември, съобщи просветният министър Диян Стаматов.

Това се налага заради влизането в сила на новия училищен закон от 1 август. С него се въвеждат единни наименования на училищата, които до момента всеки кръщаваше както си иска. Една от най-популярните абревиатури СОУ (Средно общообразователно училище) вече ще бъде СУ, разясни Стаматов.

Промяната е залегнала в стандарта за институциите в системата на образованието, който просветното министерство представи, пише „Стандарт“.

Според Стаматов целият период на преобразуването на училището ще трае около 30-40 дни, защото е свързан и с промяната на банкови сметки и печата на учебното заведение.

Трудовите договори на учителите няма да бъдат прекратявани, но в тях вече също ще бъде нанесено новото име на училището. Промяна няма да има за основните школа, които, както и досега, ще се съкращават на ОУ.

Те обаче могат да решат да се преобразуват, като станат или начални, или обединени – до 10 клас, или дори средни до 12 клас. Това ще зависи от капацитета на всяко отделно училище.