Училища

Училища от София и Козлодуй си разменят ученици

Осем ученици от пети и шести клас от Козлодуй ще бъдат гости на връстници от София като част от програма за обмен между 19 СОУ „Елин Пелин“ в София и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в крайдунавския град, организирана от Асоциация родители.

А рамките на седмица децата от Козлодуй ще имат занятия всеки ден в 19 СОУ, а следобедите им ще бъдат посветени на запознаване с културата и околностите  на София, както и с институциите на Република България.

В програмата през тази седмица са включени посещение на Парламента, Българската народна банка, Боянската църква, разходка на Витоша и посещение при омбудсмана.

Инициативата е насочена към развиване на мобилността на учениците и изграждане на умения за адаптация.

В рамките на тази учебна година осем ученици от 19 СОУ в София ще върнат визитата с посещение в Козлодуй.