Училища

Училища от Свищов в общ проект с учебни заведения от Латвия

Училища от Свищов ще обменят опит с такива от Латвия, информира в-к „Борба“. За това пред медията говори Милена Богданова, ръководител на общинския модел „Образование“.

Това ще стане възможно по проект, разработен от отдела, под наслов „Ключови компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местната власт“.

Начинанието ще се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и секторна програма „Коменски“. Точно две години ще продължи съвместната работа на свищовските и училищата от град Вентспилс.

Главна цел на проекта е да се създадат условия за връзка между всички участници в образователния процес, както и на представители на бизнеса, граждански организации и местната власт.

Партньори по инициативата са Регионалният образователен инспекторат, фондация „Ангели от Лим“ и дунавската община.