Училища

Училищата спестили близо 60 млн. лв

Средствата по делегираните бюджети в българските училища са се харчили доста разумно, ако приемем че икономиите са доказателство за това. Според справка на министерството на образованието, цитирана от всекидневника „Сега“, точната спестена сума е 59.485 млн. лв.

Икономиите са с около 10 млн. лв. повече спрямо предходната година. Средният размер на икономисаните средства е в размер на 4% от делегирания бюджет.

Училищните директори разходват бюджета си по три основни пера. Най-голям остава делът на разходите за заплати, осигуровки и допълнителни трудови възнаграждения – между 75 и 95%.

От 5 до 10 на сто от средствата се харчат за осигуряване на качество на образованието, а останалите между 8 до 15% са предвидени за осигуряване на здравето и сигурността на учениците.

Положително е, че училищата са успели да икономисат повече средства в сравнение с 2013 г., когато те са били с 10 млн. лв. по-малко Размерът на тези средства не е голям, но би могъл да се използва за непредвидени нужди, смятат просветни експерти.