Училища

Училищата ни изостават с техническото оборудване

Българските училища са значително изостанали в техническото си обезпечение, установява ИТ-Стратегията, представена от МОН.

У нас 11 ученици делят един компютър, докато за ЕС цифрата е средно 4. В плана на образователното министерство е заложена и подмяна на морално остарялата техника в училищата, както и пускане на безжични мрежи в училищата.

България изостава в интерактивното обучение, пише още в Стратегията. Според направените анализи причина за това е липсата на квалифицирани ИТ специалисти в образователната сфера. Също така липсва и единна система за постоянна квалификация на образователните специалисти.

Според образователните експерти създаването на повече възможности за гъвкаво онлайн обучение в университетите ще повиши и качеството на висшето ни образование.

Виж „Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката“ ТУК