Училища

Училищата ни изостават в технологиите

Българските училища изостават сериозно в областта на технологиите, показва проучване на Европейската комисия, цитирано от всекидневника „Сега“.

В момента на 15 четвъртокласници се пада един компютър, сочат данните на ЕС за учебната 2011/2012 г. Това е повече от два пъти по-слаб резултат от средния за ЕС, където седем деца ползват един компютър.

В Дания, Норвегия и Испания например на една машина се падат по три ученика. На обратния полюс засега е Турция, която е включена в изследването. Специално там нещата обаче ще се променят драстично след анонсираните намерения на местните власти за решителна промяна на класните стаи.

Интерактивните дъски, отдавна не лукс, а необходимост, у нас се ползват средно от 1000 деца на една. По този показател сме на едно ниво с Румъния, Унгария и Латвия. Средно за Европа броят на децата ползващи една дъска е 100. Първенец отново е Дания с 30 ученици.

43 деца в четвърти клас ползват един лаптоп в училище, при среден брой 20 в Европа. На фона на данните за Румъния обаче се чувстваме почти щастливци – там за един мобилен компютър кандидати за работа са 500 ученика.

В осми клас обаче при нас съотношението е лаптоп за 125 ученика, при среден брой 14 за страните от Стария континент. За сравнение – в Швеция е 1 към 2 при осмокласниците.

Около половината от четвъртокласниците у нас учат в училища, където има възможност ученици и учители едновременно да ползват ИКТ в час. С 25% повече е този процент в Европа.

Докладът обаче показва, че от наличната техника в нашите училища се използва пълноценно. Например българските ученици са първи по използване за образователни цели на училищен настолен компютър или лаптоп поне веднъж седмично – 71% при средно за ЕС 53%. Тук най-нисък е делът на учениците, които ползват училищната техника във Финландия – 27%. Скандинавската страна обаче е всепризнат световен лидер в областта на училищното образование, показвайки сериозен напредък в частта на иновациите в класната стая.

12% от осмокласниците в България обявяват, че „никога или почти никога“ не са използвали компютър в уроците през последната една година. Делът на единадесетокласниците се увеличава до 15%, докато средните нива за държавите от ЕС са 20% за осмокласниците и 21% за учениците от 11 клас в общообразователните училища.

Учениците използват и личната си техника за образователни нужди, е един от изводите в доклада. 40% от осмокласниците ползват личния си мобилен телефон, а 19% – лаптопа си за нуждите на образованието си.

„Изследването на училищата: ИКТ в образованието“ е направено по поръчка на Европейската комисия и е базирано на повече от 190 000 отговори от ученици, учители и главни учители от училища в 31 държави – 27-те държави от ЕС, Хърватия, Исландия, Норвегия и Турция.