Ученици

Ученическо състезание “Аз природата и светът“

На 20.12.2011 год. ще се проведе второто от графика на СБНУ състезание „Аз, природата и светът“ за учениците от начален етап. От РИО- Враца съобщават, че ако някои от училищата не са заявили участие, а има ученици, желаещи да участват, все още не е късно това да се направи.

Заявките се дават при Йорданка Цветкова, оторизиран представител на СБНУ на тел.  0896 878 994 или на e-mail: Yordankaw1950@abv.bg.

Материалите от състезанието „Аз, природата и светът“ ще се събират на 21.12.2011г. от 9:00 часа до 12:30 часа в РИО- Враца.

Състезанията на Сдружението на българските начални учители са включени в графика на националните състезания, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със заповед № РД 09- 1738/24.11.11г. и националното финално състезание ще се проведе на 20.04.2012г.

От РИО Враца молят са се обърне внимание и да се подпомогнат участващите ученици при изписване на информацията за тях. Трите имена на ученика, името на училището и населеното място трябва да се изписват при всяко участие в състезание на  ученика по един и същи начин.

Това е от изключително значение при определяне на учениците, получили максимален брой точки на две и повече състезания и имащи право да участват в националното финално състезание.

Резултатите се обработват чрез компютър и при всяка неточност или разлика се подразбира, че става въпрос за различни деца.