Институции Ученици Училища Учители

„Ученически практики – 2“ предвижда практически обучения и учебни фирми за гимназистите

Повече от 11 600 ученици ще се включат в практически обучения в реална работна среда чрез новия проект на Министерството на образованието и науката  (МОН) „Ученически практики – 2“. От тях 2523 ще участват в занятия от приоритетни направления, които са важни за развитието на икономиката – машиностроене, строителство, електроника, електротехника, енергетика, транспортни услуги и др. В обученията могат да участват ученици над 16 години, които учат в професионални гимназии или училища с паралелки за професионална подготовка. Занятията ще бъдат ръководени от 340 учители и представители на бизнеса и науката.

Ще бъдат създадени 344 учебно-тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи или втори гимназиален етап. Звената ще се оборудват със специални софтуери, на които учениците ще могат да се упражняват. Заложено е поне половината от създадените учебно-тренировъчни фирми да поканят експерти от бизнеса и учени да водят обучения.

„Ученически практики – 2“ е на стойност 10 553 013 лева и е с продължителност 29 месеца. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. Чрез проекта ще бъдат подобрени практическите умения на включените ученици и ще се засили партньорството между училищата, работодателите и научните среди.

Източник: МОН