Ученици

“Ученически практики“ е усвоил на 100% бюджета си от 25.5 млн. лв

Емилия Вълчовска, ръководител на проекта и началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН, направи преглед на основните цели и дейности по проект „Ученически практики“.

Проект „Ученически практики“ стартира на 18 януари 2012 година и имаше за цел подобряването качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионалното образование в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда“, каза Вълчовска и поясни, че в началото е било трудно, и че предизвикателството е било в привличането на бизнес средите като партньори и убеждаването им, че практическото обучение е много необходимо.

За целта са били проведени 16 700 срещи с представителите на бизнеса.

Самият проект цели улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование чрез повишаване качеството на професионалното образование и обучение, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по различните професии, подобряване връзката между резултатите от професионалното образование и обучение и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване на квалификацията на обучаващите се в системата на професионалното образование и обучение със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

„Проектът имаше за цел да предостави качествена подготовка за успешно практическо обучение в реална работна среда на 46 000 ученици на възраст над 16 години“, каза Вълчовска и отбеляза, че  след успешното стартиране през месец февруари 2013 г., в ученическите практики са се включили и успешно са приключили своето 240-часово практическо обучение в реална работна среда 47 681 ученици.

Всички те са получили сертификат за проведеното обучение и стипендия в размер на 300 лева. Бюджетът на проекта е 24 494 800 лв. и е 100% усвоен.