Ученици

Ученически литературен конкурс по цитат от Стефан Цанев

Методическото обединение на учителите по български език и литература в Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието – Русе и с подкрепата на Община Русе обяви ученически литературен конкурс по цитат от Стефан Цанев.

Целта му е да стимулира развитието на творчеството и въображението на учениците и да даде възможност на участниците да разкрият чрез художественото слово вижданията си за света, провокирани от творчеството на Стефан Цанев.

В конкурса могат да участват ученици от осми до 12-ти клас, разпределени в две възрастови групи:

първа група – осми – десети клас
втора група – 11-ти – 12-ти клас

Конкурсът е индивидуален. Всеки участник има право да участва с 2 стихотворения и/или1 произведение в проза (разказ, приказка, литературно/ философско есе, лирична проза, импресия, фейлетон, пародия) до 2 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта).

Творбите да са на български език. Под заглавието да е посочен жанрът.

Краен срок: 29 февруари 2016 година

Още информация за конкурса