Училища

Ученически литературен клуб издаде книга

В Техникума по електроника и електротехника в Бургас вчера бе представен! том от литературната антология на XX век „Бургаският Парнас“. Тя е създадена в съавторстВо на ученици от училището, членобе на клуб „Приятели на литературата“ с ръководител д-р Петър Петров. Борис Бухчев е съставител и редактор на книгата. Клубът е бил финансиран с 3000 лева от община Бургас за издаването на три тома „Бургаският Парнас“. Учениците са предприели изследване на творчеството на бургаски поети, писатели, творци, които са родени или живели в Бургас.
„Без поетите и художниците, без музикантите и артистите морето щеше да е само дълбока вода.“ Това казва в обръщението си към читателите Борис Бухчев.
На презентацията вчера присъстваха много гости и ученици от училището.