Ученици

Ученически конкурс “Моето коледно послание“

Община Плевен и Център за работа с деца Плевен обявяват Девети общински конкурс за детско литературно творчество, детска рисунка и коледно украшение на тема „Моето коледно послание“.

Раздел  І  „Литературно творчество“

Участниците ще се състезават в три възрастови групи:

І група  –  до 10 години
ІІ група  –  от 11 до 14 години
ІІІ група  –  от 15 до 19 години

Във всяка възрастова група ще бъдат отличени по трима най-добре представили се млади творци. Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения, два разказа или едно есе (за трета възрастова група).

Раздел  ІІ  „Изобразително изкуство“

Участниците ще се състезават в четири възрастови групи:

І група  –  от 5 до 7 години
ІІ група  –  от 8 до 10 години
ІІІ група  –  от 11 до 14 години
ІV група  – от 15 до 19 години

Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени по две награди и две поощрения. Участниците в конкурса могат да представят до две рисунки, изпълнени в свободен формат и техники.

Раздел ІІІ „Приложно изкуство“

Този раздел е нов за участниците в нашия конкурс. Те ще бъдат изправени пред предизвикателството да създадат своя екологична творба, вдъхновена от коледните и новогодишните празници – украшение за дома или елхата, изработено от естествени или подходящи отпадъчни материали. Участниците ще се състезават в две възрастови групи:

І група – от 10 до 14 години
ІІ група  –  от 15 до 19 години

В навечерието на Коледа – на 20 декември 2011 г. от 17.30 часа в зала „Катя Попова“ всички участници в конкурса ще могат да присъстват на празничен концерт, на който ще бъдат обявени и наградени най-добрите автори на литературни творби, рисунки и украшения.

Крайният срок за представяне на творбите в Център за работа с децата-Плевен е 9 декември 2011 г. Към тях прибавете и нужната информация: трите имена, клас, училище, домашен адрес, телефон за обратна връзка.

Център за работа с деца Плевен
Плевен-5800, ул.”Дойран”№ 79,
тел: 064/802-489, 802-218
e-mail: crd_pleven@abv.bg