Ученици

Ученически конкурс за видеоклип “Героите на моето поколение“

Конкурсът за видеоклип „Героите на моето поколение“ има за цел да даде възможност на учениците да покажат кои са онези хора – личности, групи или общности, – които олицетворяват водещи за тях образци от ежедневния или публичния живот.

Героите на новото поколение трябва да изразяват житейския избор на съвременните млади хора в България и да дават пример за ценностите, които те искат да следват в своето настояще и бъдеще. Учениците могат да представят желани или реални примери, които припознават като свой идеал.

В конкурса могат да участват ученици между 14 и 18-годишна възраст от общообразователни, профилирани и професионални училища.

Форматът на изразяване в конкурса е видеоклип, който съдържа пантомимен етюд с продължителност до 5 минути. Допустими са музикален съпровод и кратки текстови заставки. Авторският екип (сценарист, режисьор и оператор) трябва да е съставен на доброволен принцип и да включва до 3-ма ученици (ограничението на броя не се отнася до останалите участници в подготовката на клипа). Видеоклипът трябва да бъде продукт на изцяло самостоятелна работа на учениците.

Краен срок: 31 май 2014 г.

Още информация