Ученически конкурс за видеоклип ”Героите на моето поколение”

Ученически конкурс за видеоклип ”Героите на моето поколение”

Конкурсът за видеоклип “Героите на моето поколение” има за цел да даде възможност на учениците да покажат кои са онези хора – личности, групи или общности, – които олицетворяват водещи за тях образци от ежедневния или публичния живот.

Героите на новото поколение трябва да изразяват житейския избор на съвременните млади хора в България и да дават пример за ценностите, които те искат да следват в своето настояще и бъдеще. Учениците могат да представят желани или реални примери, които припознават като свой идеал.

В конкурса могат да участват ученици между 14 и 18-годишна възраст от общообразователни, профилирани и професионални училища.

Форматът на изразяване в конкурса е видеоклип, който съдържа пантомимен етюд с продължителност до 5 минути. Допустими са музикален съпровод и кратки текстови заставки. Авторският екип (сценарист, режисьор и оператор) трябва да е съставен на доброволен принцип и да включва до 3-ма ученици (ограничението на броя не се отнася до останалите участници в подготовката на клипа). Видеоклипът трябва да бъде продукт на изцяло самостоятелна работа на учениците.

Краен срок: 31 май 2014 г.

Още информация

Коментари във Facebook