Ученици

Ученически конкурс – есе 2015 “Химия, Материали, Металургия“

В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационен формуляр.

Теми за есето:
Химията приятел и/или враг на околната среда (по избор)
Наносветът на материалите Цветовете в металургията

Изисквания за оформяне на есето:
Обемът на есето трябва да бъде до 3 страници (Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 12; Word 97-2003, Line Spacing1,5; Изображения – TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

Краен срок: 8 май 2015 г.

Още информация