Ученици

Ученически конкурс “Европейски училища за жива планета“

Ученици между 12 и 16 години ще имат възможността до 15 септември да да кандидатстват за четвъртото издание на международния природозащитен конкурс „Европейски училища за жива планета“, който се организира от международната природозащитна организация WWF и австрийската фондация Ерсте.

Участие в конкурса ще вземат учащи се от 11 страни (включително и България). Те са поканене да представят проекти в сферата на опазването на природата. Основните теми са „Екологичен оптечатък“, „Живи реки“ и „Активна гражданска позиция“. Най-добрите идеи ще бъдат оповестени на заключително събитие през юни 2012 г. в Румъния. Победителите печелят една седмица в природозащитен лагер в северната ни съседка през есента догодина.

Дългосрочната цел на проявата е да се създаде международна мрежа от хора, които са активни по отношение на опазването на природата.

До края на учебната година учениците ще имат възможност да развият своите проекти. Конкурсът не предвижда ограничение по отношение на форматите: те могат да бъдат от улични представления до изложби и дейности в училищата.

Развитието на природозащитните проекти може да бъде наблюдавано на http://schools.foralivingplanet.eu. Там класовете ще поддържат дневници на проекта и ще обменят мнения.

Екосъстезанието стартира със семинар за устойчиво развитие, на който експерти от WWF ще представят пред класовете и техните учители проектните теми „Екологичен отпечатък – глобални ефекти на потреблението“, „Дунав – европейската река на живота“ и „Активна гражданска позиция: да мобилизираме и мотивираме останалите“.

За участие в събитието ще бъдат поканени по трима учители и трима ученици от всяка от 11-те страни участници.

Участието в конкурса е безплатно, а кандидатите ще получат финансова подкрепа за осъщетвяването на проектите си. Документите трябва да бъдат попълнени на английски език.