Училища

Ученическа лига “Димитър Талев“

В ОУ „Димитър Талев“ – Пловдив през учебната 2012/2013 година ще се проведе ученическа лига, която включва състезания по български език и литература и по математика за ученици от втори до осми клас.

Тестовете за четвърти и за седми клас са по формата на националните външни оценявания.

Състезанията от първия етап се провеждат в сградата на ОУ „Димитър Талев“ – Пловдив, както следва:

На 24.11.2012 г. от 9:30 часа е състезанието по математика.

На 01.12.2012 г. от 9:30 часа е състезанието по български език и литература.

Повече информация относно условията могат да се получат на сайта www.dtalev.com