Ученици

Ученици с отсъствия над 140 часа ще бъдат докладвани на социалните служби?

Родители сигнализират, че от другата учебна година с въвеждането на електронния дневник ученици с извинени отсъствия над 140 учебни часа автоматично ще бъдат докладвани на социалните служби и родителите могат да очакват да бъдат привикани. Заместник-министърът на образованието Деница Сачева обаче обясни пред БНР, че информацията е неточна.

„Говорим за указания, които са изпратени миналата седмица до системата. Става дума единствено и само за 130 часа отсъствия, които са по неуважителни причини. Единствено тогава директорът на училището трябва да подаде сигнал с имената и броя на отсъствията. Тази информация се подава чрез регионалните управления до кмета на съответната община, тъй като в случаите, в които има такова голямо количество неизвинени отсъствия, трябва да бъде наложено административно наказание на родителите, които съответно не полагат грижи за децата. Става въпрос единствено и само за деца и ученици, които са в риск и за такива, за които има неизвинени отсъствия по неуважителни причини“, обясни Сачева.

За децата в риск от отпадане, които са в предучилищни групи, сигналите трябва да се подават при повече от 24 дни отсъствие по неуважителни причини, допълни зам.-министърът.

„Отварянето на всяка една възможност, която представлява удобство за една категория хора, представлява възможност за злоупотреба и измама от страна на друга категория хора. В случай че успеем да намерим точния баланс, така че да не създаваме предпоставки и възможности за фалшиви извинителни бележки от родители, дори когато няма основание ….“, коментира Сачева.

МОН работи съвместно с Министерството на здравеопазването и в информационната система, която следи децата в риск, има модул, свързан с медицинските бележки. При съмнения за достоверността на медицинската бележка, директорите могат да я сканират и в РЗИ да инициират проверка дали бележката е фалшива. Няма да има автоматични прехвърляния на масиви информация от електронния дневник към другите държавни институции.

Емил Начев – директор на средно училище „Найден Геров“ в Столипиново, Пловдив, определи новия механизъм като „заявка, че държавата се връща отново в райони и училища като нашето“. Извиняването на отсъствията е само малка част от проблема с посещаемостта, категоричен е той.

„Всеки родител, който иска да извини отсъствията на своето дете, може да отиде при личния лекар и повечето лекари няма да откажат да издадат бележка, дори детето да не е болно. Знаем и за практиката, в която по-големите ученици директно отиват при личния си лекар или при друг лекар и получават такава извинителна бележка. Тогава възниква проблем, защото родителите доста често не са информирани за това, че тяхно дете отсъства от училище“, коментира училищният директор.

Негов колега – Евгени Ангелов – директор на начално училище „Христо Смирненски“ в Бяла Слатина, подчерта, че и в момента родителят има право да извини отсъствията до три дни без последствия и до 10, ако причините са уважителни, при което обаче и Педагогическият съвет обсъжда ситуацията.

„Знаем, че по Конституция детето има право на образование, но пък родителят е длъжен да му осигури ползването на това право. Малко радикално ми се струва родителят да може да извинява отсъствията, ако те са някакви семейни причини“, каза Ангелов.

Източник: dnes.dir.bg