Институции

Ученици стават учители в нов проект за безопасност в Интернет

Момичетата скаути на САЩ (Girl Scouts of the USA) и Microsoft Corp. създадоха съвместно LMK (let me know) – онлайн източник на информация, в който момичета са технологични експерти по въпроси на интернет безопасността, често обсъждани между тийнейджъри, като напр. кибертормоз (Cyber-bullying), социални мрежи и др. Кампанията позволява на момичета на възраст между 13 и 17 г. да споделят и получават компетентни отговори за това, което ги вълнува относно тяхната безопасност в Интернет. Съществува друг сайт, специално създаден да отговаря на нуждите на родителите, който предоставя средствата необхидими им да разбират бързо променящия се свят на интернет безопасността.
 
Кибертормозът е използването на информационните и комуникационните технологии за преднамерено, повтарящо се враждебно поведение от страна на отделен човек или група хора, целящо да навреди на други.
 
Иницативата LMK съдържа уеб сайт за момичета, e-mail бюлетин и уеб сайт за възрастни. Всеки месец редакционен екип, състоящ се изцяло от момичета проучва различни теми, свързани с Интернет безопасността и след това те споделят какво са научили в бюлетина, който се разпространява следващия месец до родителите. E-mail бюлетинът и сайтът за възрастни са създадени така, че да осигуряват за родителите навременни съвети за безопасност и да им служат като средство, което помага на семействата да водят свободни и откровени разговори за опасностите в Интернет.
 
Пари Афтаб (Parry Aftab) – адвокат по Интернет безопасност и основател на най-голямата в света благотворителна организация за безопасност в Интернет ще води рубрика „Въпрос и отговор” в сайта, в която ще разглежда въпроси за кибербезопасността. Уеб сайтът за момичетата ще съдържа също и дискусионен форум, статии, викторини и анкети. Двата сайта са напълно открити за всеки, който желае да ги посещава.
 
Компанията Microsoft, която е разработила средства за семейна безопасност, като Windows Parental Controls (програма, с която родителите могат да определят кога и кои програми, игри и уеб сайтове децата могат да изпозват) и Windows Live Family Safety (безплатна Windows програма за родителски контрол разговорите на децата в Интернет), предлага ресурси и осигурява упътвания в поддръжка към LMK.
 
Според Националния съвет за престъпления, извършвани от непълнолетни (National Council of Juvenile Court Judges) един на всеки шест тинейджъра в САЩ е бил жертва на онлайн тормоз. Тринадесет щата в САЩ вече са инкриминирали кибертормоза или в тях е предложено това деяние да бъде инкриминирано.
 
С детайлните си съвети и информация за онлайн безопасността, написани от момичета тинейджъри сътрудничеството между Момичетата скаути на САЩ и Майкрософт осигурява ресурси за учениците и за родителите.
 
Повече информация има на уеб адрес: http://lmk.girlscouts.org (сайтът за момичетата) и http://letmeknow.girlscouts.org (сайтът за родители и възрастни).
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/