Ученици

Ученици се оплакват от учители по телефона

Все повече ученици се обаждат на Националната телефонна линия за деца, на която те споделят за проблеми в училище, както и за затруднения, свързани с подготовката на домашни и усвояване на учебния материал.

5447 обаждания общо са постъпили на телефон 116 111 през октомври. Проведените консултации са 1250.

Процентът на споменатите проблеми се увеличава, но на фона на болшинството от темите, той все пак е доста малък. Учениците споделят преди всичко за неща около техни любовни и романтични връзки, търсят информация за сексуалното здраве, сигнализират и за различни конфликти в училище или в семейството.

85% от обадилите се на телефона са деца. 6% са родителите, а останалите 9 – други възрастни хора, обаждащи се във връзка с проблеми на дете.