Ученици

Ученици се запознаха с богатството на българския език

„Да изследваме заедно“ бе темата на видеоконферетния разговор, който се проведе в Националния дворец на децата, като една от инициативите във връзка с провеждането на Националната седмица на четенето.

Събитието се организира от Министерството на образованието и науката със съдействието на Института за български език при БАН, на Националния дворец на децата, на Регионалния инспекторат по образованието – София-град и на Столичната библиотека.

Целта на инициативата този път бе да се запознаят учениците с богатството на българския език, с неговото многообразие чрез това съкровище на нашия език, което е скрито в диалектите му или  така наречени още народни говори.

Събитието бе осъществено от представители на Института за български език при БАН с участието на ученици от няколко столични училища. Във видеоконферентния  разговор се включиха ученици от ЦВраца, Петрич, Кърджали и Варна.

Най-напред експертите  показаха говорещата карта на диалектната делитба на българския език, която е изработена от научен екип от Секцията за българска диалектология и лингвистична география към Института за български език при БАН. Според нея основното деление е на Източни български говори и Западни български говори, които от своя страна пък се подразделят на говори на по-малките области. Основната разлика при тях е изговарянето на гласната „я“, която преминава в широко „е“. На изток казват „бял, хляб, дядо“, докато на запад чуваме „бел, хлеб, дедо“ и т.н.  Книжовният български език обединява източния я-тов език с е-товия западен език.

С примери от различните области в страната експертите от Института за български език успяха да покажат на учениците от различните краища на страната голямото разнообразие на диалектите ни, които в днешно време се откриват във и извън държавните граници на Република България.

Чрез приказки, разказани на диалект от западните части, учениците от Варна трябваше да разпознават и дават обяснение на думи, които не са чували и обратно, тези от Петрич – да познаят думи от Северозападния край. След това трябваше да познаят наименованията на някои плодове и зеленчуци, които в различните краища носят различни народни имена, заимствани от съседните до този край държави. Например за  диня може да се каже още любеница, карпуза и бостан.

На участниците в събитието от името на Министерството на образованието и науката бяха раздадени тениски, шапки, химикалки и стикери с надписи „Аз чета“.